Тестови и решења 2016.

Завршни тест из српског језика 2016.

Решење завршног теста из српског језика 2016.

 

Завршни тест из математике 2016.

Решење завршног теста из математике 2016.

 

Завршни комбиновани тест (биологија, историја, географија, физика и хемија) 2016.

Решење комбинованог завршног теста 2016.