Електронска збирка (математика)

testСвоје знање можете проверити и помоћу електронске збирке

http://www.ezbirka.math.rs/

решавајући тестове који прате градиво     од 5- 8. разреда основне школе.

По разредима тестови су распоређени овако:
5. разред од  1-67. теста
6. разред од  68 – 138. теста
7. разред од  139 – 199. теста
8. разреда од  200 – 264. теста

 

Advertisements

Провера постигнућа ученика

Постигнућа ученика на завршном испиту проверавају се у односу на постављене стандарде.  Реч је о националним стандардима.

Нивои постигнућа

Oбразовни стандарди формулисани су на три нивоа постигнућа. Нивои образовних стандарда описују захтеве различите тежине, сложености и обима знања, од једноставнијих ка сложеним. Сваки наредни ниво подразумева да је ученик савладао знања и вештине са претходног нивоа.

1. Основни ниво

На првом нивоу описани су захтеви који представљају базични или основни ниво знања, вештина и умења. Очекује се да ће скоро сви, а најмање 80% ученика/ученица постићи тај ниво. На базичном нивоу налазе се темељна предметна знања и умења, то су функционална знања и умења неопходна, како за сналажење у животу, тако и за наставак учења. Знања и умења са основног нивоа најчешће су мање сложена од оних са средњег и напредног нивоа, али то није увек случај. Овде су смештена и она знања и умења која нису једноставна, али су тако темељна да заслужују посебан напор, који је потребан да би њима овладали готово сви ученици.

2. Средњи ниво

На другом нивоу описани су захтеви који представљају средњи ниво знања, вештина и умења. Он описује оно што просечан ученик/ученица може да достигне. Очекује се да ће око 50% ученика/ученица постићи или превазићи тај ниво.

3. Напредни ниво

На трећем нивоу описани су захтеви који представљају напредни ниво знања, вештина и умења. Очекује се да ће око 25% ученика/ученица постићи тај ниво. Од ученика се очекује да анализира, упоређује, разликује, критички суди, износи лични став, повезује различита знања, примењује их и сналази се и у новим и нестандардним ситуацијама.

На доњим повезницама можеш тестирати своје знање, односно стандарде постигнућа на крају обавезног образовања из следећих предмета:

Српски језик

Математика

Биологија

Географија

Историја

Физика

Хемија