Потребна документа за упис у средњу школу

  • Извод из матичне књиге рођених
  • Попуњен образац пријаве за упис у сред. школу
  • Сведочанство о завршеној основној школи
  • Сведочанства од 5-8. разреда основне школе
  • Уверење о положеном завршном испиту
  • Лекарско уверење за упис у средњу стручну школу

Потврда о лекарском прегледу потребна је за све средње школе осим гимназија.

         Уплата за лекарско уверење износи 363,00 динара, а уплаћује се општом уплатницом на рачун :

840 – 626667 – 84

Сврха уплате – Лекарски преглед за упис у средњу школу

Прималац – Дом здравља Земун

Копија уплатнице носи се на преглед заједно са овереном здравственом књижицом ученика.

За одређене образовне профиле потребни су и додатни лекарски прегледи   (нпр.фризер, возач, лакирер,…) на које ће вас упутити ваш лекар у Дому здравља.

  • Дипломе о освојеним наградама (боље нека оне буду „у приправности“)