Пробни завршни испит

2018. године

Српски језик                         решење

Математика                          решење

Комбиновани тест              решење

 

2017. године

Српски језик                         решење

Математика                          решење

Комбиновани тест             решење

 

2016. године

Српски језик                         решење

Математика                          решење

Комбиновани тест             решење

 

2015. године

Српски језик                         решење

Математика                          решење

Комбиновани тест             решење

 

2014. године

Српски језик                         решење

Математика                          решење

Комбиновани тест            решење

 

2013. године

Српски језик                         решење

Математика                          решење

Комбиновани тест            решење

 

2012. године

Српски језик                         решење

Математика                          решење

Комбиновани тест            решење