Завршни испит

bod
  • Завршни испит на крају основне школе полажу сви ученици. Дакле, свим ученицима ће се приликом уписа  у средњу школу узети у обзир поени који су добијени на основу успеха у основној школи и поени  који су добијени на завршном испиту
  • Завршни испит састоји се из три теста: српски језик, математика  и комбиновани тест из наука (природне и друштвене)
  • Завршним испитом испитује се степен усвојености образовних стандарда за крај основног образовања. Реч је о националним стандардима. Дакле, постигнућа ученика проверавају у односу на постављене стандарде.
  • Завршни испит састављен је само од непознатих задатака
  • Завршни испит прилагођен је ученицима са сметњама у развоју
  • Резултати завршног испита биће коришћени за побољшање квалитета наставе и учења на нивоу појединачних школа, општине, округа, школске управе и на националном нивоу.
  • Школе организују припрему ученика за полагање завршног испита