Активности подршке

Фондација Темпус, у склопу активности националног центра Euroguidance мреже, уз подршку Министарства просвете, науке и технолошког развоја, спроводи низ активности које имају за циљ пружање подршке ученицима завршних разреда основних и средњих школа, који бирају следећи ниво школовања – средњу школу, односно факултет или високу школу.

www.obrazovanje.rs

upis 2018

Предавања и вебинари

Низ предавања и вебинара на теме избора средње школе и савлађивања треме на завршном испиту укључен је у поменуте активности подршке. Предавања ће бити организована у Инфо центру Фондације Темпус у Београду (Теразије 39, I спрат), а како би се обезбедило да ова предавања буду доступна свим ученицима (као и њиховим наставницима и родитељима) из свих школа у Републици Србији, биће организована и у форми вебинара, тј. путем интернета. Поред тога што ученици могу самостално да прате вебинар, ово омогућава наставницима да са својим ученицима путем једног рачунара и пројектора прате вебинар и групно, нпр. током часа одељенског старешине, као активност тима за каријерно вођење и сл.

Индивидуалне консултације

Индивидуалне консултације, тј. разговори са психологом – саветником одржавају се у Инфо центру или путем скајпа, а након њих ученици могу да стекну јаснију слику где се налазе у процесу доношења одлуке о наставку школавања и формирају план активности за даље спровођење одлуке. Ово је допунска услуга која има за циљ да подржи и ученике и наставнике и спроводиће се у поподневним часовима уторком (скајп) и средом (у Инфо центру) у ограниченом броју термина и уз обавезну претходну пријаву.

Предавање и вебинар за родитеље

Предавање и вебинар за родитеље на тему „Kако подржати дете у процесу доношења одлуке о избору занимања“ представљају прилику да родитељи исазнају за које кораке у избору средње школе / студијског програма / занимања је посебно важна њихова подршка и на који начин могу да подрже своју децу у припреми завршног/пријемног испита.

 

Шта je euroguidence?

Euroguidance је европска мрежа за подршку каријерном вођењу и саветовању која промовише европску димезију каријерног вођења и пружа релевантне информације о каријерном вођењу и мобилности. Мрежа је успостављена као део Програма за целоживотно учење Европске комисије, а од 2014. године наставила је да постоји као део програма Еразмус+. Своје активности спроводи деловањем националних центара, који постоје у тридесет четири европске државе.