Пробни завршни испит

2018. године

Српски језик                         решење

Математика                          решење

Комбиновани тест              решење

 

2017. године

Српски језик                         решење

Математика                          решење

Комбиновани тест             решење

 

2016. године

Српски језик                         решење

Математика                          решење

Комбиновани тест             решење

 

2015. године

Српски језик                         решење

Математика                          решење

Комбиновани тест             решење

 

2014. године

Српски језик                         решење

Математика                          решење

Комбиновани тест            решење

 

2013. године

Српски језик                         решење

Математика                          решење

Комбиновани тест            решење

 

2012. године

Српски језик                         решење

Математика                          решење

Комбиновани тест            решење

Мала матура – Упис у средње школе 2017/18. године

Како се уписати у средњу школу?

Сви ученици који заврше основну школу и положе завршни испит могу да наставе школовање кроз средњошколско образовање. Поред средњих стручних школа (електротехника, машинство, грађевинарство, техничке школе…) постоје још и гимназија и уметничке школе.

Сви ученици млађи од 17 година уписују средњу школу као редовни ученици. Средња школа није обавезна.

Критеријуми за упис у средњу школу

Рангирање ученика приликом уписа у средњу школу врши се на основу бодова остварених успехом током школовања (максимално 70) и бодова стечених на завршном испиту (максимално 30).

Ученици могу да стекну и додатне бодове, ако су освојили неку од награда на такмичењима и на тај начин могу да стекну највише 20 бодова по предмету. Узимају се само бодови остварени са такмичења у осмом разреду.

Бодови који се добијају за успех рачунају се на следећи начин:

успех из шестог разреда множи се са четири,
успех из седмог и осмог разреда множе се са пет,
сабирањем ова три броја добија се износ бодова за успех у школи.

Завршни испит траје три дана:
Први дан – српски језик
Други дан – математика
Трећи дан – комбиновани тест (задаци из биологије, физике, хемије, историје и географије)

Сва три теста носе максимално 30 бодова, а сваки појединачно највише 10 бодова.

Ученици могу да стекну и додатне бодове, ако су освајали награде на такмичењима из предмета у осмом разреду.

Успеси на међународним такмичењима носе највише бодова:
Прво место – 12 поена
Друго место – 10 поена
Треће место – 8 поена

Међународна такмичења чији се резултати вреднују за упис јесу такмичења из предмета који су обухваћени завршним испитом, и то:

1) математика:

– Јуниорска балканска математичка олимпијада – Друштво математичара Србије;

2) физика:

– Међународна јуниорска научна олимпијада – Друштво физичара Србије и Физички факултет, Београд.

Успеси на републичким такмичењима носе:
Прво место – 6 поена
Треће место – 2 поена
Друго место – 4 поена

Републичкатакмичења чији се резултати вреднују за упис јесу такмичења из предмета који су обухваћени завршним испитом и која имају најмање три нивоа такмичења (школски, општински, окружни, републички), и то:

1) српски језик:

– Такмичење из српског језика и језичке културе – Друштво за српски језик и књижевност Србије;

2) матерњи језик:

– Такмичење у знању бугарског језика и језичке културе – Удружење „Матица Бугара у Србији”;

– Републичко такмичење из мађарског језика и језичке културе – Филозофски факултет Нови Сад, Одсек за хунгарологију;

– Такмичење из румунског језика и језичке културе – Филозофски факултет Нови Сад, Одсек за румунистику;

– Републичко такмичење из русинског језика и језичке културе – Друштво за русински језик, књижевност и културу;

– Такмичење у знању словачког језика и језичке културе – Национални савет словачке националне мањине, Словакистичко војвођанско друштво;

– Такмичење у знању хрватског језика и језичке културе – Национални савет хрватске националне мањине;

– Такмичење из босанског језика – Национални савет босанске националне мањине;

3) математика:

– Такмичење ученика основних школа из математике – Друштво математичара Србије;

4) историја:

– Такмичење у познавању опште и националне историје – Друштво историчара Србије „Стојан Новаковић”, Београд;

5) географија:

– Такмичење у познавању опште и националне географије – Српско географско друштво;

6) биологија:

– Такмичење из биологије – Српско биолошко друштво;

7) физика:

– Такмичење ученика основних школа из физике – Друштво физичара Србије Физички факултет Београд;

8) хемија:

– Такмичење из хемије – Српско хемијско друштво.

Уколико ученик оствари више награда из истог предмета, рачуна се она на којој је освојио више бодова.

Приликом рангирања, ако ученици имају исти број бодова, предност има онај који је носиоц дипломе “Вук Караџић”, затим онај који је освојио више награда на такмичењима и на крају они који су освојили више бодова на завршном испиту.

Више о овоме можеш сазнати из ПРАВИЛНИКА О УПИСУ УЧЕНИКА У СРЕДЊУ ШКОЛУ

Календар уписа у средњу школу

 

На доњем линку вам се налази Календар свих предуписних активности (полагање завршног испита, прелиминарни резултати, приговори и жалбе, коначни резултати завршног испита, попунјаванје листе жеља

КАЛЕНДАР ПРЕДУПИСНИХ АКТИВНОСТИ ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ                        шк. 2018/19.год.

Погледајте каталог по школама које образовне профиле ће уписивати у шк. 2018/19. години и број ученика који ће примити за сваки од тих профила.

Списак школа и образовних профила које ће уписати у шк. 2018/19. години за Град Београд ( школе са територије Града Београда, тј. оне које се налазе на подручју неке од градских општина: Земун, Нови Београд, Звездара, Палилула, Врачар, Стари град, Савски венац, Вождовац, Лазаревац, Барајево, Обреновац, Младеновац, Сопот, Чукарица, Раковица, Гроцка, Сурчин)  се у каталогу налази под редним бројем 8.

Каталог образовних профила по школама

Овоме можете приступити и на интернет страницама Министарства просвете, науке и технолошког развоја (МПНТР) Републике Србије на http://www.mpn.gov.rs/srednje-obrazovanje/plan-upisa/

Листа жеља образовних профила коју попуњавате након коначних резултата завршног испита.

Приручник за родитеље – Како преживети упис у средњу школу

 

 

 

Потребна документа за упис у средњу школу

  • Извод из матичне књиге рођених
  • Попуњен образац пријаве за упис у сред. школу
  • Сведочанство о завршеној основној школи
  • Сведочанства од 5-8. разреда основне школе
  • Уверење о положеном завршном испиту
  • Лекарско уверење за упис у средњу стручну школу

Потврда о лекарском прегледу потребна је за све средње школе осим гимназија.

         Уплата за лекарско уверење износи 363,00 динара, а уплаћује се општом уплатницом на рачун :

840 – 626667 – 84

Сврха уплате – Лекарски преглед за упис у средњу школу

Прималац – Дом здравља Земун

Копија уплатнице носи се на преглед заједно са овереном здравственом књижицом ученика.

За одређене образовне профиле потребни су и додатни лекарски прегледи   (нпр.фризер, возач, лакирер,…) на које ће вас упутити ваш лекар у Дому здравља.

  • Дипломе о освојеним наградама (боље нека оне буду „у приправности“)

Платформа Завршни испит

Још један начин да се припремиш за полагање завршног испита

zavrsni

Своје ѕнање из математике и српског језика можеш проверити и на online платформи завршни испи. Једноставно креираш свој кориснички налог и решаваш тестове из ког предмета и кад ти то желиш. Довољно је да кликнеш на следећи линк

http://zavrsniispit.math.rs/admin/

 

 

Електронска збирка (математика)

testСвоје знање можете проверити и помоћу електронске збирке

http://www.ezbirka.math.rs/

решавајући тестове који прате градиво     од 5- 8. разреда основне школе.

По разредима тестови су распоређени овако:
5. разред од  1-67. теста
6. разред од  68 – 138. теста
7. разред од  139 – 199. теста
8. разреда од  200 – 264. теста

 

Провера постигнућа ученика

Постигнућа ученика на завршном испиту проверавају се у односу на постављене стандарде.  Реч је о националним стандардима.

Нивои постигнућа

Oбразовни стандарди формулисани су на три нивоа постигнућа. Нивои образовних стандарда описују захтеве различите тежине, сложености и обима знања, од једноставнијих ка сложеним. Сваки наредни ниво подразумева да је ученик савладао знања и вештине са претходног нивоа.

1. Основни ниво

На првом нивоу описани су захтеви који представљају базични или основни ниво знања, вештина и умења. Очекује се да ће скоро сви, а најмање 80% ученика/ученица постићи тај ниво. На базичном нивоу налазе се темељна предметна знања и умења, то су функционална знања и умења неопходна, како за сналажење у животу, тако и за наставак учења. Знања и умења са основног нивоа најчешће су мање сложена од оних са средњег и напредног нивоа, али то није увек случај. Овде су смештена и она знања и умења која нису једноставна, али су тако темељна да заслужују посебан напор, који је потребан да би њима овладали готово сви ученици.

2. Средњи ниво

На другом нивоу описани су захтеви који представљају средњи ниво знања, вештина и умења. Он описује оно што просечан ученик/ученица може да достигне. Очекује се да ће око 50% ученика/ученица постићи или превазићи тај ниво.

3. Напредни ниво

На трећем нивоу описани су захтеви који представљају напредни ниво знања, вештина и умења. Очекује се да ће око 25% ученика/ученица постићи тај ниво. Од ученика се очекује да анализира, упоређује, разликује, критички суди, износи лични став, повезује различита знања, примењује их и сналази се и у новим и нестандардним ситуацијама.

На доњим повезницама можеш тестирати своје знање, односно стандарде постигнућа на крају обавезног образовања из следећих предмета:

Српски језик

Математика

Биологија

Географија

Историја

Физика

Хемија