Активности подршке

Фондација Темпус, у склопу активности националног центра Euroguidance мреже, уз подршку Министарства просвете, науке и технолошког развоја, спроводи низ активности које имају за циљ пружање подршке ученицима завршних разреда основних и средњих школа, који бирају следећи ниво школовања – средњу школу, односно факултет или високу школу.

www.obrazovanje.rs

upis 2018

Предавања и вебинари

Низ предавања и вебинара на теме избора средње школе и савлађивања треме на завршном испиту укључен је у поменуте активности подршке. Предавања ће бити организована у Инфо центру Фондације Темпус у Београду (Теразије 39, I спрат), а како би се обезбедило да ова предавања буду доступна свим ученицима (као и њиховим наставницима и родитељима) из свих школа у Републици Србији, биће организована и у форми вебинара, тј. путем интернета. Поред тога што ученици могу самостално да прате вебинар, ово омогућава наставницима да са својим ученицима путем једног рачунара и пројектора прате вебинар и групно, нпр. током часа одељенског старешине, као активност тима за каријерно вођење и сл.

Индивидуалне консултације

Индивидуалне консултације, тј. разговори са психологом – саветником одржавају се у Инфо центру или путем скајпа, а након њих ученици могу да стекну јаснију слику где се налазе у процесу доношења одлуке о наставку школавања и формирају план активности за даље спровођење одлуке. Ово је допунска услуга која има за циљ да подржи и ученике и наставнике и спроводиће се у поподневним часовима уторком (скајп) и средом (у Инфо центру) у ограниченом броју термина и уз обавезну претходну пријаву.

Предавање и вебинар за родитеље

Предавање и вебинар за родитеље на тему „Kако подржати дете у процесу доношења одлуке о избору занимања“ представљају прилику да родитељи исазнају за које кораке у избору средње школе / студијског програма / занимања је посебно важна њихова подршка и на који начин могу да подрже своју децу у припреми завршног/пријемног испита.

 

Шта je euroguidence?

Euroguidance је европска мрежа за подршку каријерном вођењу и саветовању која промовише европску димезију каријерног вођења и пружа релевантне информације о каријерном вођењу и мобилности. Мрежа је успостављена као део Програма за целоживотно учење Европске комисије, а од 2014. године наставила је да постоји као део програма Еразмус+. Своје активности спроводи деловањем националних центара, који постоје у тридесет четири европске државе.

Провера листе жеља

Поштовани ученици и родитељи,

објављени су званични извештаји о жељама ученика за упис у средњу школу.

Можете их проверити у школи код одељењског старешине или на сајту http://www.upis.mpn.gov.rs уносећи шифру ученикас2

Прегледајте све податке да ли су исправно унешени. Да проверите листу жеља коју сте попунили пратите инструкције са доње слике.

с1

Провера листе жеља од стране ученика у основним школама је данас, 29.јуна 2017, од 8 до 12 часова.

Ученик чије се жеље не виде у извештајима неће ући у расподелу.

У извештају, у рубрици са десне стране, налази се број бодова које је ученик остварио за тај образовни профил – уколико је колона празна, значи да су све жеље стандардни образовни профили за који ученик има испуњене све услове и конкурише са бројем бодова који му је написан у заглављу његових података.

Сви ученици који имају мање од 50 бодова неће моћи да упишу четворогодишње профиле.

Ако ученик нема 50 бодова, а има жеље за неким четворогодишњим профилима, у том реду ученику стоји ознака „без бодова“, што је ознака да ученик не може уписати дати профил, односно да ће му, при расподели, та жеља бити занемарена.

Ученицима којима нису евидентирани бодови за специјализоване средње школе, спортска, билингвална, информатичка или физичка одељења, а исказали су такве жеље, те жеље ће у расподели такође бити занемарене. У том реду се налази ознака „без бодова“.

Уколико је реч о специјализованом профилу, за који је ученик полагао пријемни, у тој рубрици ће стајати број бодова са којим ученик улази у расподелу за дати профил.

Данас је последњи рок за било какве измене у бази пре расподеле.

Уколико случајно уочите још неку грешку у оценама, односно подацима који утичу на ранг ученика, одмах дођите у школу да то пријавите Александри Даниловић.

Исправка листе жеља због евентуалне грешке коју сте уочили током провере могућа је само у четвртак, 29.јуна од 8,00 до 12,00 часова у школи.

Исправка се врши само данас после чега се база затвара.

 

                                                                                    Школска уписна комисија

Провера података

Све што вас занима, а тиче се података о ученику, образовним профилима по средњим школама у Србији можете проверити на онлајн платформи којој приступате на интернет адреси  http://www.upis.mpn.gov.rs/

Да проверите податке о ученику (бодови које ученик носи из школе, бодови са завршног испита,…) на истој платформи приступате помоћу шестоцифрене шифре која је ученику додељена за полагање завршног испита. Погледајте доњу слику и следите упутства.

1

 

Листа жеља и како је попунити

Образац који попуњавате са шифрама жељених образовних профила изгледа овако:

lista zelja prazna

Листу жеља треба попунити штампаним словима водећи нарочито рачуна о шифри образовног профила који сте одабрали. Жеље требада буду поређане по вашем приоритету и то: она која је прва представља образовни профил који вам највише одговара ( а у складу је са  бодовима које сте остварили у школи и на завршном испиту).

Уколико ваш жељени образовни профил садржи унутар шифре нулу (0), ОБАВЕЗНО када је уписујете у листу жеља прецртајте косом (/) цртом (види доњу слику) да би се разликовало од слова „О“

Попуњене листа жеља изгледа овако:

lista zelja popunjena

Објашњење шта значе знаци који чине шифру образовног профила можете погледати на доњој слици

lista zelja popunjena sa objasnjenjima1

Завршни испит је готов… Шта даље?

Пошто сте савладали препреку звану „завршни испит“ погледајте Календар преосталих активности уписа у средњу школу 2017. године.

Немојте ништа препуштати случају!

Пажљиво погледајте решења тестова које сте имали на завршном испиту и будите спремни да упоредите са бодовима чим они буду објављени. Уколико мислите да су вам негде „закинули“ потребно је да у понедељак (19. јуна 2017.) одете да погледате свој тест/ове и да уколико мислите да су ваше претпоставке оправдане РОДИТЕЉ поднесе приговор на одређени задатак/ке од 8-12 часова ( а најкасније до 13 часова) с обзиром да се приговори не решавају код нас у школи.

Дакле, у понедељак 19.6.2017.  у школи  можете :

  • погледати тест из српског језика, тест из математике и комбиновани тест
  • поднети приговор (обавезно то мора бити родитељ/старатељ ученика) на прегледани задатак/тест, бр. бодова на тесту.

Uvid u testove1

САВЕТИ МАТУРАНТИМА

Наспавајте се
– Доручкујте, али немојте да се преједете
– Чоколадица је добра за концентрацију

– Понесите ђачку књижицу

– Понесите прибор за писање (графитнe оловкe, хемијскe оловкe), цртање (шестар, лењир, троугао) и брисање (гумицу)

– Размишљајте да ћете положити тест
– Не брзајте, искористите све расположиво време
– Прво радите оно што знате

Завршни испит

bod
  • Завршни испит на крају основне школе полажу сви ученици. Дакле, свим ученицима ће се приликом уписа  у средњу школу узети у обзир поени који су добијени на основу успеха у основној школи и поени  који су добијени на завршном испиту
  • Завршни испит састоји се из три теста: српски језик, математика  и комбиновани тест из наука (природне и друштвене)
  • Завршним испитом испитује се степен усвојености образовних стандарда за крај основног образовања. Реч је о националним стандардима. Дакле, постигнућа ученика проверавају у односу на постављене стандарде.
  • Завршни испит састављен је само од непознатих задатака
  • Завршни испит прилагођен је ученицима са сметњама у развоју
  • Резултати завршног испита биће коришћени за побољшање квалитета наставе и учења на нивоу појединачних школа, општине, округа, школске управе и на националном нивоу.
  • Школе организују припрему ученика за полагање завршног испита